fbpx

Naisen euro on samanarvoinen

Naisen euro on samanarvoinen

Työskentelen kuljetusalalla, jossa naiset tienaavat täsmälleen saman kuin miehet.

Tutustuessani eri ehdokkaiden vaalikonevastauksiin törmään usein sitkeässä elävään väitteeseen, että naisen euro olisi vain 84% miehen eurosta. Omasta mielestäni näin ei ole.

Työskentelen itse kuljetusalalla, joka mielletään duunarialaksi. Jokainen nainen, jonka alalta tunnen, tienaa täsmälleen sen saman kuin miehetkin. Omaan laajan kokemuksen myös muilta duunarivaltaisilta aloilta, kuten rakennusalalta ja kyllä niissäkin palkkaus on näyttänyt olevan tasa-arvoista.

Missä ne erot sitten näkyvät, jos eivät duunarialoilla..? Erot näkyvät lähinnä akateemisen koulutuksen saaneissa johtotason työntekijöissä, joiden palkkaus muodostuu pitkälti muista asioista kuin työehtosopimuksen määrittelemistä minimisummista. Näillä aloilla mm. aikaisemmalla työkokemuksella ja työhön sidonnaisuudella voi olla suurikin palkkaeroa kasvattava merkitys.

Fysiologisista syistä synnyttäminen ja sen vaatimat poissaolot jäävät aina naisen kontolle. Tänä päivänä perheillä on melko laaja oikeus päättää vanhempainvapaiden ja hoitovapaiden muodostumisesta, mutta on edelleen hyvin tavallista, että näitä vapaita hyödyntävät naiset. Näin ollen laskettaessa työkokemusta vuosissa muodostuu ero usein miehen eduksi työntekijöiden ollessa samanikäisiä.

Työhön sidonnaisuudessa miehet ovat usein valmiimpia käyttämään enemmän vapaa-aikaansa istuakseen puuduttavissa palavereissa kelmusämpylöitä mutustelemassa. Naiset taas usein haluavat viettää vapaa-aikansa perheen parissa tai heitä kutsuvat kotityöt, mutta valmius ylitöihin ei niin usein ole ensimmäisellä sijalla prioriteeteissä. Työnantaja kuitenkin usein huomioi palkkauksessa ne henkilöt, jotka ovat valmiimpia joustamaan ylitöiden osalta.

Olen sitä mieltä, että kyseessä ei ole naisen ja miehen ero palkkauksessa, vaan ero henkilöiden henkilökohtaisissa eroavaisuuksissa, jotka esimerkiksi edellä mainitsemistani syistä heijastuvat tilastoihin siten, että niistä on nähtävissä eroavaisuuksia myös sukupuolten välillä. Kyseessä on siis tilastoharha, jota tietyt tahot ovat alkaneet rummuttamaan absoluuttisena totuutena.

Kevin Servin, eduskuntavaaliehdokas 2019, Uudenmaan vaalipiiri

kevinservin.fi

3 kommenttia

Olavi Koskela Posted on 8:48 am - helmi 21, 2019

Olisi syytä tehdä selvä ero palkkatason ja ansiotason välillä. Palkkatason osalta havaintosi ovat oikeita ja pätenevät laajasti. Ansiotasoissa – jotka riippuvat ammatinvalinnasta, tehdyistä työtunneista, jne, eroa on miesten hyväksi. Feministien ja mekkoeinareiden tapana on sekoittaa nämä kaksi tasoa, joko typeryyttään tai ajaakseen jotain agendaansa.

    kevinservin.fi Posted on 6:27 pm - helmi 21, 2019

    Niin, usein puhutaan naisvaltaisten alojen yleisesti heikommasta ansiotasosta. On totta, että tietyillä aloilla palkat laahaavat alakantissa, mutta se ei johdu sukupuolista, vaan siitä, että näillä aloilla kunnollista palkkaa ei muista syistä haluta maksaa. Myöskään miehille. Olisi toivottavaa, että myös näillä aloilla palkkaus saataisiin sellaiselle taholle, että palkalla tulisi toimeen. Valitettavasti tietyt tahot haluavat vain lisätä halpatyövoiman käyttöä tuomalla ulkomailta lisää työväkeä perustellen asian huoltosuhdeongelmalla.

      Olavi Koskela Posted on 7:04 pm - helmi 21, 2019

      Jos siis naisille maksettaisiin pienempää palkkaa samasta työstä kuin miehille, vain heidän sukupuolensa takia, meillä olisi kyllä ongelma. Tätähän nämä telaketjufeministit yrittävät uikuttaa. Asia lienee kuitenkin niin, että toistaiseksi Suomessa jokainen voi sukupuolesta riippumatta kouluttautua mihin ammattiin rahkeet ja halut riittävät. No ne ylityöt ja lapset voivat olla vaikeampi yhteensovitettava, mutta sekin lienee lähinnä väliaikaista.

Vastaa